Jak Wykryć Kłamstwo w Głosie i Oczach…?

Jak Rozpoznać Puste Słowa

Jakie sygnały kłamstwa pokazują oczy…? Jak rozpoznać kłamstwo w głosie? Jak odczytać sygnały kłamstwa z oczu i głosu…?

Daniel Błaszczuk

 

Jak rozpoznać w głosie i w oczach, że druga osoba teraz kłamie…?

 

Daniel Błaszczuk

Tu Daniel Blashchuk.

Za chwilę przeczytasz w jaki sposób oczy oraz sposób zachowywania się głosu zdradza nam czy druga osoba kłamie.

 

#3 Oczy:

Ludzie wyrażają za pomocą samych tylko oczu znacznie więcej ekspresji od innych gatunków.

Np. kiedy kierujemy swoje oczy w lewą stronę lepiej przypominamy sobie informacje, a kiedy kierujemy oczy w prawą stronę jesteśmy bardziej zdolni do myślenia kreatywnego i twórczego.

Bardzo dużo komunikują nam same oczy oraz zmiany w obrębie kontaktu wzrokowego.

Uciekanie wzrokiem – nie musi oznaczać kłamstwa, może oznaczać, że to co druga osoba teraz mówi sprawia jej trudność.

Wpatrywanie się, zwłaszcza nienaturalne – może oznaczać nieszczerość wypowiadanej właśnie treści.

Kiedyś modne było REM (ruchy gałek ocznych).

Ruchy Gałek Ocznych - REM

REM

Co prawda ruchy gałek ocznych REM komunikują nam pewne informacje o procesach psychicznych zachodzących w głowie drugiej osoby, ale nie są w staniedać nam jakkolwiek sensownej odpowiedzi o szczerość przekazu.

Z dwóch powodów:

Jeżeli ktoś najpierw wymyślił fałszywy scenariusz, a dopiero następnie zaczyna komuś o nim opowiadać, wówczas oczy zachowują się zgodnie z tym co się dzieje – osoba mówiąca PRZYPOMINA sobie, co wcześniej wymyśliła, w związku z czym oczy zachowują się tak, jakby sobie przypominały.

A w związku z naturalnie pojawiającymi się u każdego wizualizacjami kreatywnymi w trakcie przypominania (Aronson, 2012) ta metoda NIE weryfikuje czy ktoś kłamie czy przypomina sobie prawdziwe zdarzenia.


#4 Głos:

Zacznijmy od tego, że sygnały emocjonalne w głosie są trudne do zmanipulowania. Jeżeli umiesz to właściwie odczytać, wtedy tonacja głosu drugiego człowieka informuje Cię o jego aktualnych emocjach i cechach osobowości.

Jak zachowuje się tonacja głosowa podczas kłamania? Przede wszystkim występuje więcej przerw w mówieniu lub przerwy są po prostu dłuższe.

Kolejna ważna kwestia, to popełnianie licznych błędów językowych, przejęzyczeń (świadczy o podwyższonym poziomie napięcia psychicznego).

W psychologii istnieje tzw. pojęcie „Pomyłki Freudowskiej”, jako że Sigmunt Freuduważał, że wszelkie przejęzyczenia, omyłki i zapomnienia, są przejawem wyłonienia się przekazu nieokrytego świadomą korektą.

Artykulacja każdego słowa cechuje nastawienie do treści danego słowa.

W głosie usłyszysz np. entuzjazm, zniechęcenie, niepewność czy strach.

 

#5 Analiza treści & słów:

Oprócz behawioralnych sygnałów ciała, sama treść, słowa, ich powiązania – są w stanie zdradzić sposób w jaki powstały.

Prawdziwe wspomnienia zapisane są w umyśle wraz z tysiącami nieznaczących szczegółów, które pełnią tło całości zapamiętanych zdarzeń.

Informacje zmyślone, stworzone świadomie we własnej głowie, o których pamięć nie pochodzi z przeżywania ich naprawdę, nie zawierają tych nieznacznych szczegółów, bo nie miały one znaczenia przy tworzeniu spójnego kłamstwa.

Fałszywe wspomnienia nie dają się powiedzieć od końca. Z powodu sposobu powiązania struktur poznawczych, opowiedzenie od końca do początku historii, którą przeżyłeś naprawdę, jest tak samo łatwe jak opowiedzenie jej od początku do końca.

Ale ta łatwość znika, kiedy brakuje tego wspomnienia i świadomy umysł gimnastykuje się i grzeje próbując ułożyć zapamiętane w kolejności fakty w odwrotnym kierunku.

Przypomina to próbę wypowiedzenia alfabetu od końca – sprawia trudność.

 

Daniel Blashchuk

Daniel Błaszczuk Daniel Błaszczuk